Om Vollen Bakeri

Det var i 1988 at Tore og Kikki Sigernes kjøpte handelsstedet Vollen. Inkludert i bygningsmassen var et gammelt bakeri, som ble restaurert i 1990. Den gamle høye pipen tilhørte det gamle bakeriet, men er idag ikke i bruk. I år 2000 fikk Tore og Kikki Sigernes Askers Kulturpris for arbeidet med Vollen Handelsted og gamle Varden i Asker. Mange kombinerer besøket i Vollen med å se utstillingene på Kystkultursenteret, en tur langs kyststien, eller en dukkert om sommeren.

De er veldig engasjert i nærmiljøet, og har et partnerskap med bl. a Vollen skole. Lærlinger fra lokalmiljøet jobber i bedriftene.

Åpningstider:

Mandag-fredag 09 - 17
Lørdag 09 - 17
Søndag 10 - 17

Bestillinger

Telefon: 66 77 19 10
Telefaks: 66 77 19 20

Ingen bestilling er for liten eller stor. Ta kontakt med våre konditorer for spesialbestilling.