Kart
Fra Oslo, ta av E18 første etter Ikea mot Holmen, følg Slemmestadveien (R 165) ca. 5 km.

Fra Drammen ta av i Asker, kjør mot Heggedal, ca 2 km ta av til venstre mot Blakstad, ca. 1,5 km, ta til høyre i Slemmestadveien (R 165), ca 2 km.