Vollens historie

Vollen ca. 1940. Foto fra Vollen Vel.

En historisk oversikt over Vollens næringsliv:

1801 var det første båtbyggeri i Vollen, senere overtatt av Søren Gudmundsen, deretter av Christina Jensen som bygde bl.a. "Maud".

1870 begynte Hans. Kr. Christensen landhandel og bakeri.

Etter 1918 var det 3 kolonialbutikker, sist opphørt i 1971.

Askerbringebær (Paragon) ble innført fra Frankrike rundt 1900.
Rundt 2.000 kg ble sendt til Oslo daglig under høysesongen.
Egen båt, også kalt "Paragon" ble innkjøpt i 1912 for frakt til Oslo.

Første blomstergartneri ble anlagt 1905.

Isskjæring var en betydelig eksport til Tyskland og England fra 1850 til 1926.

Rusefisket kom igang ca 1870, men vad- og notfiske , ved siden av reketråling, ble det viktigste fisket i Asker.

Sommergjester fra Oslo kom fra 1880 årene, Vollens egne beboere flyttet ut i drengestuer og bryggerhus.

Folk gikk til Drammen og handlet, samt rodde til Oslo. Drammensbanen kom i 1872, da gikk man til Asker eller Heggedal. Båtene begynte ruter i 1850-årene, mest til Oslo. I 1925 ble Slemmestadruten med buss startet.

Første postkontor kom i 1895, og Vollen fikk egen telefonsentral i 1911.

Ole Lunds landhandel, 1927

Med sin nærhet til sjøen ble Vollen allerede på 1800-tallet viktig for kysttrafikken. Vollenområdet ble kalt for "Bringebærkysten" og gartnerier, hagebruk og gårdsbruk sendte varer til Oslo med dampskip.